Naša proizvodnja

Napredak kroz tehniku

Naše proizvodne i upravne zgrade u Sonnenu nude optimalne radne uvjete. Za toplinu naravno brine rasplinjač TE na drva. Bavarska šuma daje energiju s malih udaljenosti.

Proizvodimo komponente naših naprava u velikoj mjeri samostalno i na taj način zadovoljavamo naše visoke standarde kakvoće.